Lokalenverhuur (Let op: momenteel worden onze lokalen niet verhuurd!)

Algemeen

De lokalen van “VZW Kerels Van Zannekin Scouts Stasegem” zijn gelegen in de Spelstraat nr 31 te 8530 Harelbeke, Stasegem en zijn te bereiken via de Gerststraat.

Er is parking voorzien bij de lokalen. Auto’s mogen enkel bij het lokaal staan om te laden en te lossen, daarna worden ze verplaatst. Er kan geparkeerd worden op de voorziene parkingplaatsen.

Klik hier voor foto’s van onze lokalen en het terrein: Verhuur Scouts Stasegem

Kostprijs
De lokalen worden verhuurd aan de vaste prijs van €150.

Capaciteit
De lokalen zijn voorzien voor groepen tot 40 personen.
– Er zijn geen bedden.
– Er zijn 2 toiletten 2 urinoirs.
– Er is een wastafel.
– Er is een keuken met gasbekkens voor 2 grote potten (extra gasbekkens op aanvraag).
– Een frigo met diepvries.
– Er zijn potten, pannen, bestekken, borden aanwezig voor 30 personen.

Afval
Afval wordt in de blauwe contrainer gedeponeerd. Enkel glas en karton worden apart gehouden. Aan de kerk van Stasegem bevindt zich een glasbol. Het karton word netjes naast de blauwe container geplaatst.

Annulatie
Bij laattijdige annulatie of niet komen opdagen worden € 25 administratiekosten aangerekend. Dit geldt niet indien de huurder een ernstige reden heeft voor de laattijdige annulatie of voor het niet komen opdagen.

Schade
Schade aangebracht aan het gebouw, het meubilair, het materiaal en de terreinen dient gemeld te worden bij het vertrek. De verhuurder zal voor het vertrek de eigendommen van de vzw op schade en diefstal controleren. Schade aan voorwerpen waarvoor een vast bedrag op de inventaris is vermeld, worden afgetrokken van de waarborg.

Grotere gevallen van schade waarvan de kosten voor de herstellingswerken of nieuwkoop niet onmiddellijk te voorspellen zijn, worden nadien van de waarborg in mindering gebracht. Ook schadegevallen die voor het vertrek niet gemeld zijn, kunnen alsnog aangerekend worden aan de huurder. Indien de herstellingswerken of de kosten voor nieuwkoop de € 250 overschrijden, dan dient de huurder de bijkomende kosten alsnog te vereffen.

Waarborg
De waarborg bedraagt € 250 voor een weekend. Dit bedrag dient overgeschreven te worden op de rekening . Bij het nemen van een optie via de website ontvangt u een bevestiging en een vraag tot betaling van de waarborg. Uw reservatie is pas definitief nadat u de waarborg stortte en het contract ingevuld opstuurde.

Het betalen van de waarborg betekent dat de huurder akkoord gaat met deze overeenkomst die op de website te lezen is.

Betaling
De huur wordt betaald via overschrijving.
Bij problemen om tijdig te betalen kan contact opgenomen worden via de website.

Aankomst en vertrek
Aankomst op vrijdag kan tussen 20u00 en 21u00 (andere uren mogelijk mits verwittigen)
De verantwoordelijke voor de lokalen dient vooraf gebeld te worden voor afspraak in verband met het juiste uur van aankomst. De contactgegevens zijn terug te vinden in het contract.

De lokalen moeten ontruimd worden op zondag tegen 12 u.
U spreek af met de verantwoordelijke voor het vertrek.
U overhandigt de sleutel aan de verantwoordelijke

Interessante adressen:

Bakkerij:
– Veldrijk 26
– Stasegemdorp 24
– Stasemdorp 42

Beenhouwerij:
– Klokkeput 20

Grootwarenhuis:
– Colruyt Stasegem
– Centrum Harelbeke

Bosgebied:
– Langsheen kanaal Kortrijk-Bossuyt
– Recreatiedomein De Gavers

Zwembad:
– In Zwevegem

Paintball:
– In Harelbeke

Onze lokalen huren? E-mail dan naar de verhuurverantwoordelijke.