Hoe word ik lid?

Onze activiteiten gaan iedere zondag door van 14u tot 17u. Tijdens het jaar worden ook enkele speciale activiteiten gepland (weekend, sleepin, vrijdagavondfilm, pretparkbezoek…)

Wanneer het lidgeld betaald is, is de inschrijving definitief voor uw zoon/dochter. Het lidgeld voor 1 jaar bedraagt €55 (€ 45 voor het tweede kind, € 40 voor het derde…) over te schrijven naar BE28 8916 9407 4820 + vermelding naam van het kind. Dit inschrijvingsgeld kan deels teruggevorderd worden via uw mutualiteit.

Binnen dit inschrijvingsgeld bevindt zich: ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Ook de vier uurtjes voor iedere zondag voor uw zoon/dochter. 35 euro van het inschrijvingsgeld gaat integraal naar Scouts en Gidsen Vlaanderen, de andere 20 euro gebruiken wij voor de wekelijkse vier uurtjes voor een heel jaar. Op die manier is ieder kind optimaal verzekerd. Ieder lichamelijk incident die zich voordoet tijdens of op weg naar onze scouts behoort tot deze verzekering.

Verminderd lidgeld

  • Als een lid aansluit na 1 maart bedraagt het halfjaarlijks lidgeld 12,80 EUR.
  • Leden van nieuwe groepen (minder dan 1 jaar geleden opgericht) betalen eveneens 12,80 EUR.
  • Als ouders het financieel moelijk hebben, kunnen zij ook 50% vermindering krijgen. Het is aan de groep om dit te beslissen. Daarnaast zijn er nog een aantal mogelijkheden om de prijs te drukken, meer info.

Wat moet ik doen om mijn zoon/dochter definitief in te schrijven?

1. Vul het inschrijvingsformulier in ‘Lid worden van Kerels Van Zannekin’ (Enkel voor nieuwe leden)

2. Schrijf het lidgeld over naar  BE28 8916 9407 4820 + vermeld hierbij de naam van uw zoon/dochter

3. Print de individuele steekkaart af, vul dit in en geef dit aan de leiding van uw zoon/dochter

Uw zoon/dochter is nu succesvol ingeschreven, bedankt