Financieel

Op deze pagina vind je interessante financiële voordelen waar je als ouder van kan profiteren. Er zijn 2 mogelijkheden: enerzijds bestaat er het fiscaal attest en anderzijds kun je meestal ook genieten van een financiële tegemoetkoming van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten.
We sommen de voordelen hieronder even op!

Fiscaal attest

Dit attest is verkrijgbaar na de kampen en is enkel voor de leden die mee op kamp zijn geweest en jonger zijn dan 12 jaar. Het fiscaal attest geeft het voordeel dat je de kampkosten van je zoon kunt aftrekken van de belastingen.
Dit document kan je verkrijgen wanneer je ons een e-mail stuurt.

Mutualiteiten

Verschillende mutualiteiten betalen, tot een bepaald bedrag, de kosten van een jeugdbeweging terug. Meestal is dit een bepaald bedrag dat je kan gebruiken om de inschrijvingskosten, weekendkosten en kampkosten te verlagen. Indien je hiervan gebruik wilt maken moet je het juiste formulier bij je mutualiteit aanvragen en die ingevuld aan de hoofdleider terug bezorgen.

Om jullie wat te helpen, zijn de verschillende formulieren van de mutualiteiten hier onderaan te downloaden. Print het gewenste formulier af en breng het binnen bij de hoofdleider zodat hij het verder kan invullen en kan bevestigen dat je zoon in Scouts Stasegem zit.

Hieronder sommen we kort de verschillende voordelen van de mutualiteiten op. De informatie komt van de websites van de mutualiteiten. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor foutjes of onvolledigheden.

Formules terugbetaling mutualiteiten

CM

Van 0 tot en met 29 jaar krijg je als CM-lid een tussenkomst van maximum 100 euro per jaar voor één of een combinatie van onderstaande initiatieven.
* Lidgeld jeugdbeweging: max. € 20
* Jeugdvakantie(kamp, weekend): max. €5 per dag (max. 20 dagen)
Je kan de terugbetaling voor jeugdbeweging, jeugdvakantie, openluchtklassen en speelpleinwerking combineren tot maximum 100 euro per jaar, tot en met het kalenderjaar waarin je 29 jaar wordt.

Liberale mutualiteit

De Liberale Mutualiteit verleent aan kinderen van 5 tot en met 18 jaar een tussenkomst van 2 euro per overnachting (max. 10 overnachtingen per kalenderjaar).

Onafhankelijk ziekenfonds

De tussenkomst van OZ501 bedraagt tot € 5,00 per dag. Samen kan de tussenkomst echter nooit meer dan 20 dagen per persoon per kalenderjaar bedragen.

Bond Moyson

Tot € 5 per dag (*) met een maximum van € 100 per kind per jaar! Dat krijgt u van Bond Moyson bij deelname van uw kind(eren) – tot en met 18 jaar – aan door de school ingerichte meerdaagse bos-, zee- of andere openluchtklassen. De premie geldt ook voor meerdaagse sport- en jeugdkampen én voor speelpleinwerking.
(*) De tussenkomst per dag is gelijk aan de helft van het betaald dagbedrag met een maximum van € 5.

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Een kampvergoeding voor kinderen tot en met 18 jaar: maximum 30 euro per kalenderjaar.

Partena Ziekenfonds

Voor kinderen t.e.m. 18 jaar betaalt Partena Ziekenfonds per kalenderjaar maximum: 40 euro voor meerdaagse activiteiten.
Bv. een sportkamp, jeugdbewegingskampen, speelpleinwerking, … of meerdaagse activiteiten zonder overnachting. (1 sportdag komt niet in aanmerking!)